Kanał Wyżej
Dyrektor - Edward Jerzy Sawicki

Administrator danych
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (dalej OSiR), reprezentowany przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) OSiR jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy wyznaczył p. Annę Sosińską na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iodo@osirwlochy.waw.pl
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy/poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Zgodnie ze Statutem OŚRODKA SPORTU i REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY WŁOCHY kieruje nim Dyrektor.
Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność OSiR Włochy, właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Władze Ośrodka
 
Dyrektor
Edward Jerzy Sawicki
e-mail: jsawicki@osirwlochy.waw.pl
           
sekretariat: (22) 609-01-40 wew. 101
   sekretariat@osirwlochy.waw.pl
 
Główny Księgowy
Jolanta Michalec
e-mail: jmichalec@osirwlochy.waw.pl
tel. (22) 609-01-40 wew. 119
 
Adres biura administracji OSiR Włochy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
02-172 Warszawa, ul. Gładka 18
Regon: 142 55 38 26
NIP 522 295 98 98
tel. 22 609 01 40
e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl
 
dla celów rozliczenia VAT:
Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dyrektor - Edward Jerzy Sawicki

Wersja standardowa