Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Dyrektor - Edward Jerzy Sawicki

Administrator danych
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (dalej OSiR), reprezentowany przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) OSiR jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.


Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy wyznaczył p. Annę Sosińską na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iodo@osirwlochy.waw.pl
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy/poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Zgodnie ze Statutem OŚRODKA SPORTU i REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY WŁOCHY kieruje nim Dyrektor.

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność OSiR Włochy, właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Władze Ośrodka

 

Dyrektor

Edward Jerzy Sawicki

e-mail: jsawicki@osirwlochy.waw.pl

           

sekretariat: (22) 609-01-40 wew. 101

   sekretariat@osirwlochy.waw.pl

 

Główny Księgowy

Jolanta Michalec

e-mail: jmichalec@osirwlochy.waw.pl

tel. (22) 609-01-40 wew. 119

 

Adres biura administracji OSiR Włochy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

02-172 Warszawa, ul. Gładka 18

Regon: 142 55 38 26

NIP 522 295 98 98

tel. 22 609 01 40

e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl

 

dla celów rozliczenia VAT:

Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

Odbiorca:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

 


Wprowadził Kostrzewski Michał 2012-11-28
Aktualizujący Kostrzewski Michał 2019-08-20
Zatwierdzający Sawicki Jerzy 2019-08-20
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-08-20
Wersja standardowa