OSiR Włochy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OSiR Włochy > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

 • Data publikacji strony internetowej: [2010-11-15]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-21]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kostrzewski, promocja@osirwlochy.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 609 01 40 wew.116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Gładkiej 18 w pobliżu skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Franciszka Hynka.
Dojście piesze z ulicy Franciszka Hynka oraz z Alei Krakowskiej od ulicy Tapicerskiej. Dojazd samochodem od ulicy Franciszka Hynka, przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe. Dojazd komunikacją miejską:
tramwaje linii - 7,9,15
autobusy linii – 141,189,401

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne wejście do budynku jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe – szklane z klamką paniczną (ułatwiające wydostanie się z budynku w sytuacjach awaryjnych) i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi klienta usytuowana jest na parterze, jest przestronna bez oznakowania dotykowego na wykładzinie. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na terenie kompleksu.
Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze. W lokalu nie ma wind.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Konpakt umieszczony jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażony w obustronne poręcze (poręcze z prawej i lewej strony są uchylne), umywalka jest w świetle drzwi wejściowych.

W budynku dostępne jest pomieszczenie wyposażone w przewijak dla dziecka.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

 
 
Wprowadził Kostrzewski Michał 23-09-2020
Aktualizujący Kostrzewski Michał 23-09-2020
Zatwierdzający Macheta Agnieszka (Ośrodek Sportu i Rekreacji Włochy) 23-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 86
Rejestr zmian